Algemene voorwaarden

"Op al onze offertes, mededelingen, aanvaarding van opdrachten en overeenkomsten zijn altijd de voorwaarden zoals vastgelegd in de R.V.O.I. 1998, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage van toepassing."

Klik hier om het bestand R.V.O.I te downloaden en in te zien!

v