Mijn Bouwhulp.nl, Uw hulp voor de bouwvoorbereiding.
Stappenplan Schetsen Foto's Checklist Aannemers Tips & Advies

Stappenplan: Een aanbouw maken

1. Een ruwe schets maken

Maak voor u zelf een plattegrond met een indeling van de aanbouw en een gevel van de aanbouw (zie voorbeeld). Geef ook de maatvoeringen aan.

2. Maak foto's van uw wensen

Is er bij u in de buurt al een aanbouw gerealiseerd wat aan uw wensen voldoet? Maak een paar foto’s van deze aanbouw, zodat u aan de aannemer en/of de gemeente kan laten zien wat de bedoeling is.

3. Checklist invullen

Vul de checklist "een aanbouw maken" in.
Met deze checklist beantwoordt u al verschillende vragen die voor de aannemer van belang zijn.

4. Maak foto's van uw woonhuis

Maak foto’s van dat deel van uw woonhuis waar de aanbouw moet komen.

5. Informeer bij de gemeente

Informeer bij uw gemeente of uw bouwplan kans van slagen heeft, en zo nee, wat dan de eventuele problemen zijn.
Uw gemeente kan u hierover van advies dienen.
Wanneer u naar de gemeente gaat, neemt u het volgende mee:

- Uw schets van uw aanbouw
- Foto’s van uw woonhuis waar de aanbouw moet komen
- Foto’s van een voorbeeldaanbouw bij u in de buurt.

U weet nu wat u wilt bouwen en wat u van de gemeente mag bouwen. Maar u weet nog niet wat de globale bouwkosten zullen zijn.

6. Offerte aanvragen

Nadat u de tabbladen “schetsen”, “foto’s” en “checklist” hebt doorlopen kunt u een “voorlopige” offerte bij drie verschillende aannemers aanvragen.
Het is natuurlijk heel goed mogelijk dat de aannemer contact met u opneemt om een afspraak met u te maken.

7. De bouwaanvraag

Nadat u van de aannemers een offerte hebt ontvangen en u voor uzelf besloten hebt dat de aanbouw door moet gaan, gaat u op zoek naar een architect of een bouwkundig tekenbureau.
Dit bureau zal u verder helpen met een bouwaanvraag. Voor een aanbouw hebt u niet altijd een bouwvergunning nodig. Soms is dit namelijk bouwvergunningvrij. Op de website www.vrom.nl vindt u hier meer over.

Het aanvragen en het verkrijgen van een bouwvergunning zal niet één, twee, drie geregeld zijn. Dit neemt meerdere maanden in beslag.
Hoewel u niet altijd een bouwvergunning nodig hebt, moet de aanbouw wel altijd aan het bouwbesluit voldoen. In het bouwbesluit zijn de minimale eisen opgenomen waaraan een bouwwerk hoort te voldoen.

8. De definitieve offerte

Voordat u de bouwvergunning van de gemeente hebt ontvangen, is het mogelijk dat uw bouwplan misschien al enkele malen is gewijzigd.
Zij het doordat de gemeente nog wat aanpassingen wilde zien, of dat u zelf nog wat wijzigingen hebt doorgevoerd.
Dit kan consequenties hebben voor de offerte van de aannemer.
Het is dus raadzaam om met de definitieve tekening (die tekening waarop de bouwvergunning is/wordt afgegeven) nogmaals bij de aannemers langs te gaan, zodat zij de offerte eventueel kunnen aanpassen.

9. De aannemingsovereenkomst

Nadat u een tekening van het tekenbureau, de bouwvergunning van de gemeente en de definitieve offerte van de aannemer hebt ontvangen, kan de aannemingsovereenkomst worden ondertekend.
Bedenk wel dat een aannemer niet altijd op afroep beschikbaar is. Het kan soms even duren voordat de aannemer ruimte heeft in zijn planning.
Houdt hier dus rekening mee en neem ruim de tijd voor de voorbereiding.

10. Tot slot

Succes met de voorbereidingen.