Mijn Bouwhulp.nl, Uw hulp voor de bouwvoorbereiding.
Stappenplan Schetsen Foto's Checklist Aannemers Tips & Advies

Stappenplan: Een nieuw huis bouwen

Wij gaan er vanuit dat u al een stukje grond hebt waar u uw woonhuis op gaat bouwen.

1. Het ontwerp

Een ontwerp van uw droomwoonhuis kunt u laten maken door een architect/bouwkundig tekenaar, of u kunt een ontwerp zoeken via internet ( www.huizotheek.nl ), of u hebt een woonhuis gezien dat u erg mooi vindt, of u bestelt een paar catalogi om een ontwerp uit te zoeken.

Het ontwerp is dus de eerste stap.

2. Een ruwe schets maken

Maak voor u zelf een plattegrond begane grond en een plattegrond verdieping met uw indeling. Maak een schets van de gevels van het woonhuis (zie de voorbeeldschets van een nieuwbouwwoning). Geef ook de maatvoeringen aan.

3. Maak foto's van uw wensen

Maak een paar foto’s van een woonhuis dat voldoet aan uw wensen wat betreft uiterlijk, uitstraling of kleurstelling.

4. Checklist invullen

Vul de checklist "een nieuw huis bouwen" in.
Met deze checklist beantwoordt u al verschillende vragen die voor de aannemer van belang zijn.

5. Informeer bij uw gemeente

Informeer bij uw gemeente wat de bestemmingsplanregels zijn met betrekking tot uw kavel. Bijvoorbeeld: maximale goothoogte en nokhoogte, dakschuinte, maximale inhoud, maximale oppervlakte en wat is het bouwblok waarbinnen gebouwd dient te worden.
Uw gemeente kan u hierover van advies dienen.
Wanneer u naar de gemeente gaat, neem dan uw ontwerp even mee.

U weet nu wat u wilt bouwen en wat u van de gemeente mag bouwen. Maar u weet nog niet wat de globale bouwkosten zullen zijn.

6. Offerte aanvragen

Nadat u de tabbladen “schetsen”, “foto’s” en “checklist” hebt doorlopen kunt u een “voorlopige” offerte bij drie verschillende aannemers aanvragen.
Het is natuurlijk heel goed mogelijk dat de aannemer contact met u opneemt om een afspraak met u te maken.

7. Het budget

Houd binnen uw budget rekening met het volgende:

- Bouwkosten woonhuis
- Sondering (bepaalt de draagkrachtige laag in de bodem en heeft de constructeur nodig)
- Schonegrondverklaring
- Tuinaanleg, bestrating en erfafscheidingen
- Aansluitkosten van de nutsbedrijven (gas, water en electra) , alsmede aansluitingen op het gemeenteriool
- Gemeentelijke leges (een percentage van de bouwkosten, informeer bij de gemeente wat het percentage is)
- De energieprestatienorm (EPC) dient te worden gehaald. Op dit moment is de eis 0,6.

Om een EPC van 0,6 te halen moet u rekening houden met bijvoorbeeld een zonneboiler, wtw-unit of warmtepomp (de architect of bouwkundig tekenaar kan u hier meer over vertellen).

Wanneer u weet wat de bouwkosten ongeveer zullen worden, kunt u voor uzelf inschatten of dit binnen uw budget past. Zo niet, dan weet u dat het ontwerp iets aangepast dient te worden.

8. Bouwkundige tekeningen laten maken

Nu moet er een architect of een bouwkundig tekenbureau ingeschakeld worden.
Dit bureau zal u verder helpen met het aanvragen van de omgevingsvergunning.

Voordat u een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient bij de gemeente, is het verstandig om te weten wat de welstandscommissie van uw ontwerp vindt en of het ontwerp definitief past binnen het bestemmingsplan.
Via een principeverzoek/vooronderzoek informeert u eerst bij de gemeente of de welstandscommissie en het bestemmingsplan akkoord zijn.
Wanneer deze twee akkoord zijn, kunt u de aanvraag van een omgevingsvergunning gaan indienen.

Een architect of bouwkundig tekenaar helpt u met het indienen van een principeverzoek/vooronderzoek en met het voorbereiden voor het aanvragen van de omgevingsvergunning.

Voor het indienen van de omgevingsvergunning-aanvraag hebt u de volgende zaken nodig:
- Bestektekeningen (gevels, plattegronden, doorsnede, details)
- Constructietekening en berekening
- Energieprestatieberekening
- Schonegrondverklaring
- Bouwaanvraagformulier
- Situatietekening
- Bouwbesluitberekeningen
- Foto’s van de bouwkavel met omliggende bebouwingen.

Het aanvragen en het verkrijgen van een omgevingsvergunning zal niet één, twee, drie geregeld zijn. Dit neemt meerdere maanden in beslag.

9. Aanvragen Omgevingsvergunning

Nadat u de aanvraag voor een omgevingsvergunning hebt ingediend bij de gemeente, kunt u opzoek gaan naar de juiste aannemer.
Omdat u weet dat de welstandscommissie en het bestemmingsplan geen bezwaar hebben tegen het ontwerp (het is immers al goedgekeurd), wordt bij de bouwaanvraag enkel nog gecontroleerd of alles bouwtechnisch wel in orde is. Daar hebt u nu juist de architect of de bouwkundig tekenaar voor ingeschakeld. Dit is dus geen probleem.

Bij het opvragen van voorlopige offertes hebt u een bepaalde indruk gekregen van de aannemers.
Voor uzelf kunt u nu bepalen of u weer naar deze aannemers toegaat, of dat u kiest voor één of meerdere andere aannemers (maximaal drie).
Informeer ook bij deze aannemers of ze kunnen aangeven wanneer ze eventueel kunnen beginnen met bouwen.

10. Het kiezen van een aannemer

Wanneer u alle prijzen binnen hebt, kunt u voor u zelf bepalen met welke aannemer u verder gaat.
Let niet alleen maar op de prijs. Hoe de aannemer overkomt en of hij zijn afspraken nakomt is ook heel wat waard. U moet namelijk een behoorlijke tijd met deze mensen door één deur kunnen.

Het volgende punt dient in het aannemingsovereenkomst te worden opgenomen:
- Het UAV (Uniforme Administratieve Voorwaarden) of AVA'92 (Algemene Voorwaarden voor Aanneming in het bouwbedrijf).

11. Tot slot

Succes met de voorbereidingen.